Whitepapers

Weg met de Informatiemanager?

Weg met de Informatiemanager?

In dit whitepaper bekijken we de impact van het vergevorderde Agile werken heeft op het informatiemanagement. De verandering die wij voorzien is aanzienlijk: een Agile inrichting dicht op natuurlijke wijze precies de kloof tussen IT en Business waar IM juist een brug voor moest zijn. Met dit whitepaper willen we je aan het denken zetten over de impact die het Agile werken kan hebben op de informatiestromen in je organisatie, en op jouw dagelijkse werk. 

Download whitepaper

De Agile Coach: cruciaal in transformaties

De Agile Coach: cruciaal in transformaties

Zie je de rol van Agile Coach als een logische stap in je eigen carrière? Je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Niet alleen inhoudelijk, omdat Agile duidelijk een grote toekomst heeft in het bedrijfsleven, maar ook als ‘transversal skill’: Coaching is een vaardigheid die je overal in je professionele leven van pas komt. Maar wat komt er allemaal kijken om een goede Agile Coach te worden?

Download whitepaper

Agile teams: Werken met Scrum

Agile teams: Werken met Scrum

Scrum is één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol gebleken, inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast in businessafdelingen als Marketing, Sales, HR en Finance. Maar wat zijn de voordelen? Welke eigenschappen heeft een goed Scrum team?

Download whitepaper

Scrum voor marketing en communicatie

Scrum voor marketing en communicatie

De principes van Agile zijn in hoog tempo het hele bedrijfsleven aan het veranderen. Binnen dat gedachtegoed is vooral Scrum populair. Waar in eerste instantie vooral in IT-projecten ‘gescrumd’ werd, vindt inmiddels het ‘scrummen’ zijn weg naar bijna alle vormen van professioneel projectmanagement. Wat betekent dit voor de marketingprofessional? Wat is de impact van Scrum op de communicatieadviseur, -manager, medewerker? Wat hebben we eraan, en hoe voegen we Scrum toe aan onze eigen gereedschapskist? Dat gaan we verkennen in deze white paper.

Download whitepaper

Agile Werken voor Gemeenten

Agile Werken voor Gemeenten

Overheden en andere openbare bestuursorganen staan bekend om politieke beslissingslagen en het poldermodel. Helaas gaat hun werkwijze vaak ten koste van reactievermogen. Terwijl burgers en het bedrijfsleven in rap tempo technologische ontwikkelingen omarmen, dreigt de overheid steeds verder achterop te raken. Als het openbaar bestuur inhaakt op de Agile ontwikkelmethode, kan er een inhaalslag worden gemaakt.

Download whitepaper

Informatiemanager van de toekomst

Informatiemanager van de toekomst

Hoe word je een goede informatiemanager? Welke eisen stellen bedrijven aan informatiemanagers? Welke kennis moet hij in huis hebben? Welke vaardigheden? En, niet onbelangrijk, in hoeverre is de rol die de informatiemanager vervult de laatste jaren veranderd, waardoor hij zijn de invulling van zijn functie zal moeten herzien?

Download whitepaper

Agile in Control

Agile in Control

Agile en control zijn gevoelsmatig tegenstrijdig, en het raakvlak levert dan ook vaak wrijving op tussen afdelingen en individuen. Een voorbeeld hiervan zijn autonome teams die menen niet meer te hoeven rapporteren over hun voortgang. Veel professionele raamwerken besteden weinig aandacht aan dit probleem, of mijden het algeheel. Agile en Control versterken elkaar juist, mits juist ingericht.

Download whitepaper

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework

De principes van Agile werken opschalen naar organisatieniveau: dat betekent implementeren van het Scaled Agile Framework. Een proces van vallen en opstaan. Een weg die volledige inzet en commitment eist van de betrokkenen. Geen eenvoudige opgave. Scaled Agile Framework (SAFe) stelt organisaties in staat om grote projecten, programma’s of de hele organisatie agile in te richten, met alle voordelen van dien. SAFe integreert Agile en Lean principes. Bedrijven kunnen omvangrijke veranderingen uitvoeren - met resultaat. En met oog voor business en architectuur van de onderneming. Doel is om een grotere wendbaarheid van de organisatie te realiseren.

Download whitepaper

Agile Werken

Agile Werken

Agile is een denkwijze die erop gericht is om organisaties op een effectieve manier om te laten gaan met onzekerheden. Het belangrijkste vertrekpunt van agile werken is het zelfsturende, zelflerende team dat uit verschillende professionals bestaat en dat in een relatief kort tijdsbestek concrete resultaten boekt. Agile werken is geen doel op zich, maar een denkwijze om slim om te gaan met onzekerheden tijdens een traject van productinnovatie. Agile werken wordt vaak geassocieerd met softwareontwikkeling. Deels is dat terecht, deels ook niet. Terecht omdat bij IT-bedrijven agile al meer mainstream is. Dat heeft ermee te maken dat agile werken naadloos verweven kan worden in een IT-project. Juist omdat er zoveel onzekerheden zijn over wat de uitkomst. Kan het bedrijf voldoen aan de vraag van de opdrachtgever? Is het technisch mogelijk, praktisch uitvoerbaar? Haken en ogen zijn nog grotendeels onbekend.

Download whitepaper

Showing all 9 results