Ontwerp en realiseer een informatielandschap op strategisch niveau!


Tijdens deze vierdaagse Strategisch Informatiemanagement opleiding krijg je de kennis die nodig is om een passende informatiestrategie in te richten.

 

Voor elke organisatie is de Informatievoorziening van essentieel belang. Duidelijk strategisch beleid en een goede regievoering zijn hierin onmisbaar. Investeringen in IT en Informatie zijn namelijk kostbaar, zowel in tijd als geld. Als Informatiemanager dien je dan ook de regie te hebben over alle innovaties en verbeteringen met betrekking tot Informatiestromen en IT binnen de organisatie. Vooral omdat er steeds meer informatie bijkomt en er steeds meer mogelijkheden bestaan tot het verkrijgen van informatie. Desinvesteringen liggen op de loer…

 

De opleiding Strategisch Informatiemanagement ondersteunt je hierbij. We hebben deze opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • De invulling van je eigen rol als Informatiemanager;
 • Het proces van idee, naar strategie en uitvoering;
 • Regievoering over strategie, verandering en gebruik;
 • De toepassing op van het bovenstaande op je eigen situatie via een onderbouwde casus.

 

Onze trainers delen zowel hun theoretische kennis als praktijkervaring met je. Omdat ze naast hun werk als trainer doorgaans ook als consultant werkzaam zijn, houden ze nauw voeling met het eigen werkveld. Hierdoor hebben ze een uitstekend beeld van de uitdagingen die je ondervindt binnen jouw rol.

 

Over de trainers

Martijn Buurman

Vanaf 2010 heeft Martijn zijn sporen meer dan verdient in het vakgebied Functioneel Beheer en Informatiemanagement. In 2010 heeft hij IV experts opgericht (toen nog als Functioneel-beheerder.com) en is onder die vlag zijn passie voor het vak gaan delen met zijn vakbroeders en -zusters. Middels zijn blogs, video’s en artikelen én door het schrijven van “Hét handboek voor de Functioneel Beheerder” is hij uitgegroeid tot een autoriteit op het vakgebied. Martijn is een veelgevraagd spreker en deelt waar hij komt zijn visie op het verleden, heden en de toekomst van het vakgebied. Bekijk hier de volledige biografie van Martijn.

 

Bert Franken

Bert heeft ruim 30 jaar ervaring binnen het vakgebied Informatiemanagement en Functioneel Beheer, en wordt er nog altijd door geboeid. Hij is een pragmatische consultant, enthousiast en flexibel, gericht op het tot stand komen van gedragen, praktische en werkbare oplossingen Hij houdt zich in zijn dagelijks werk vooral bezig met het inrichten en verbeteren van de relatie tussen business en ICT, waarbij alle aspecten van het vak aan bod komen. Bekijk hier de volledige biografie van Bert.

 


Over Gladwell Academy & IV Experts

Gladwell Academy en IV Experts bundelen kracht en kennis om samen trainingen te geven. Dit doen wij op het gebied van Functioneel Beheer en Informatiemanagement. Ons doel is om de competenties van business- en technologieprofessionals te vergroten; op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De trainingen zijn praktijkgericht, inspirerend en doorspekt met ervaringen van de trainers. Dankzij deze samenwerking bieden wij altijd de meest actuele inzichten, zodat we écht van toegevoegde waarde zijn voor professionals die meer van hun vakgebied willen weten om te groeien in hun deskundigheid.

 


Werk je in de Publieke Sector?

We bieden ook de training Informatiemanagement voor de Publieke Sector ook aan. Klik hier voor meer informatie!

Programma vierdaagse opleiding

De opleidingsdagen starten om 9.00 en eindigen rond 17.00 uur. Inclusief pauze en lunch.

 

Dag 1: Wat is Strategisch Informatiemanagement?

Op deze eerste dag staat de rol van de Informatiemanager centraal. Wat is zijn werkveld? Welke rollen kan hij op zich nemen? In de middag wordt aan de hand van casuïstiek op een praktische manier een verdieping gemaakt.

 

Dag 2: Van Idee naar Strategie

De tweede dag draait om de strategische rol van de Informatiemanager. Hoe zorgt hij/zij dat de organisatie meebeweegt in de juiste richting? Als Informatiemanager is het van essentieel belang om de organisatie op één lijn te brengen en te houden. Deze tweede dag wisselt theorie en praktijk af. We behandelen de systematiek van adviseren (soft skills) en de aansluiting van de bedrijfsstrategie op de Informatie & ICT-strategie.

 

Dag 3: Van Strategie naar Executie

De derde dag gaat in op het opstellen en uitvoeren van plannen. Hoe implementeer ik nieuwe ideeën? Hoe zorg ik voor een goede regie op zowel het wijzigen van de informatievoorziening als het gebruik daarvan? En hoe houd ik feeling met de dagelijkse praktijk als input voor (her)bepaling van strategie en beleid?

 

Dag 4: Afronding

De laatste dag gaan we zelf aan de slag. Gezamenlijk kijken we terug op het geleerde. Daarnaast werk je de eigen casus af en presenteer je deze aan de groep voor feedback.

 

Als dagelijks terugkerende ‘rode draad’ wordt gebruik gemaakt van de game ‘Bookstore’. Daarnaast wordt verwacht dat iedere deelnemer een eigen praktijkcasus inbrengt die hij / zij gedurende de training ijkt aan het geleerde. Op de laatste dag vindt de reflectie hierop plaats d.m.v. een presentatie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Informatiemanagers
 • IT-managers
 • Senior Functioneel Beheerders
 • Business-analisten
 • ICT-consultants
 • Organisatieadviseurs
 • Type Training:Course
 • Duur: 4 dagen
 • Max. aantal deelnemers:18
 • Niveau:Foundation
 • Taal:Nederlands
 • Incl. lunch:Ja
 • Examen:Nee
 • Incompany:Ja
 • Betalingsmogelijkheden:Per factuur, iDEAL, CreditCard
 • Hans Ritmeester - Rating: 9/10
  Een goede training, zowel facilitair als inhoudelijk. Allemaal prima verzorgd. Uitstekende trainer, met passie en heel veel kennis en bereid om veel te delen. Trainingstijden van 9:00 tot 16:00 uur zijn prima. In cursusmateriaal staat 17:00 als eindtijd. Mogelijk met grotere groep nodig ivm meer afstemming praktijk wel nodig.
 • M. Stoffels - Rating: 8/10
  Ik vond de cursus voor mij zeer waardevol het heeft me een duidelijk beeld gegeven van mijn functie als informatiemanager en vooral de positie binnen een bedrijf.
 • I. Kampschreur - Rating: 9/10
  Ik vond het een heel nuttige opleiding voor mijn functie als toekomst IM adviseur. De theorie en de modellen die aan bod kwamen zijn voor mij goede handvaten voor toepassing in de praktijk. Zowel de breedte aan informatie als de diepte waren voor mij van het juiste niveau. Wel miste velen van ons de voorbeelden en oefeningen op basis van overheidsinstanties-/vraagstukken. Dit zou de toepasbaarheid vergroten.
 • Paul van Laarhoven - Rating: 7/10
  Ik heb deze opleiding beleefd als een verzameling van losjes gekoppelde onderwerpen rond het thema informatiemanagement. En hoewel ik zeker dingen geleerd heb en nieuwe inzichten heb opgedaan, met name uit de praktijkverhalen van de overige deelnemers, had deze opleiding niet de diepgang die ik ervan verwacht had.
 • Mathieu de Jong - Rating: 8/10
  Het was een goede opleiding en de trainers waren zeer gedreven. De inhoud was breed en diep genoeg voor de beschikbare tijd. Er werd voldoende flexibel mee omgegaan rekening houdend met de kennis en ervaring van de deelnemers.
 • John van den Heuvel - Rating: 6/10
  Voor mij persoonlijk ging het te veel in op de details van data science, terwijl juist de randvoorwaarden (zoals een datamanagementplan) alleen genoemd werden. Ik had het waarschijnlijk fijner gevonden als er wat meer diepgang was geweest rondom de randvoorwaarden
 • Jo Heinen - Rating: 8/10
  Deel 1 en 2 vond ik toegankelijk en informatief. Deel drie vond ik minder interessant. Veel algemeenheden zonder tot de kern te komen.
 • Bianca de Jong-Nell - Rating: 7/10
  Ik vind het leuk dat er veel verschillende onderwerpen zijn besproken in deze cursus. De in-dept kennis van bepaalde onderwerpen lijkt niet altijd aanwezig te zijn bij de trainers. Wel erg positief heb ik de communicatie training ervaren met de oefeningen. Dit had van mij nog uitgebreider gemogen, aangezien communicatie zeer belangrijk is. De cursus was duidelijk niet afgestemd op de deelnemers, dat vind ik een gemiste kans en je merkt dat de cursisten dus niet altijd even actief deelnemen aan het onderwerp. De helft van de deelnemers waren operationeel (functioneel)beheerders, waarvoor een deel van de informatie echt niet van toepassing was. Daarnaast adviseer ik minder verschillende trainers te gebruiken. Het wordt irritant als je jezelf voor de 7e keer moet voorstellen. Over het geheel ben ik niet heel erg ontzettend enthousiast, helaas.
 • Josien Messemaker - Rating: 8/10
  Trainers, begeleiding, organisatie en locatie waren prima. De inhoud had wat mij betreft wat minder theoretisch gemogen. Er werd nu heel veel informatie geboden maar de vraag is of het aansluit aan mijn organisatie. De 4 dag (communicatie) vond ik de meest interessante dag ook omdat het de hele dag over hetzelfde onderwerp ging.
 • Rogier Bosman - Rating: 8/10
  Gevarieerd aanbod van onderwerpen. Niet alle onderwerpen waren even aansprekend. Opzet van de opleiding was om kennis te maken met verschillende onderdelen van informatiemanagement in de publieke sector. Dat is geslaagd, hoewel ik nog graag andere relevante onderwerpen behandeld had willen zien van informatiemanagement, zoals kennisbeheer en strategische adviesvaardigheden. De continuïteit kon beter. Doordat er voor elk onderwerp een ander docent was, moesten we elke keer voorstellen en wennen. Dat haalde het tempo en de efficiëntie er uit.
 • Rene Nederstigt - Rating: 7/10
  ONDERWERPEN: De opleiding is een inleiding in het informatiemanagement. goed vond ik daarom de onderwerpen die daar vrij direct op aansluiten: de rollen van de informatiemanager - het maken van een Business Informatie plan - lean en agile projectmanagement - datamanagement. In zijn algemeenheid wel nuttig, maar voor deze cursus minder relevant: storytelling en communicatieve vaardigheden. Leerzaam, maar er bestaan hier denk ik specifieke cursussen voor TRAINERS/DOCENTEN: allen prima, de laatste (Jiri) vond ik wat minder. Wat onrustig en warrig.
 • van der Marel-Boeren - Rating: 8/10
  Juiste combinatie tussen theorie en toepasbaarheid in de praktijk.
 • Peter Meijer - Rating: 7/10
  vooral goed vond ik dag 1, ochtend 2 en dag 3. de inhoud staat en docenten zijn ervaren. Beter kan dag 2 middag: meer lijn in het verhaal. Alle deelnemers hadden ander beeld bij inhoud van de middag obv de titel storytelling. Beter kan dag 3 en 5. op zich interssant. Alleen verhaal staat nog niet. En docenten komen op mij over als meer beginners (als docent). Op zich heeft ieder recht op beginnen en leren. Het is dus geen miskwalificatie van de docent. Er was voor mij alleen minder uit te halen.
 • Paul Dieleman - Rating: 7/10
  Niet alle onderwerpen waren even goed ingestoken. Bij LEAN deden we een oefening met de muntjes om te ervaren dat one piece flow beter/effectiever is als batch flow. Maar daar werd dan geen vervolg aangegeven wat de diepere betekenis hiervan. Je kan ook lean eruit halen en verwijzen naar LEAN IT training oid. Onderwerp mbt story telling was erg leuk, maar in de praktijk niet goed toepasbaar. Ik miste nog de diepgang in privacy wetgeving of iets over datacontracten.
 • Wil Fabri - Rating: 8/10
  Ik vond de docenten prettig en deskundig. Ik vond de onderwerpen die behandeld werden soms te algemeen. Liever had ik de stof nog meer toegespitst gezien op Strategisch IM. Dit geldt vooral voor lean en scrum bijvoorbeeld te operationeel en te weinig strategisch. De locatie was uitstekend. Het was alleen vaak te warm en benauwd.
 • Ard van Dellen - Rating: 8/10
  Over het algemeen was de opleiding goed te volgen en interessant. Persoonlijk vond ik de dag met Florentine Loeb het minst geslaagd, en dat bedoel ik het deel Adviesvaardigheden. Dit duurde erg lang en had beter met een tweede trainer erbij gekund, zodat er meer voortgang in de praktijkoefeningen er meer in gezeten had. Voor het tweede deal, LEAN, was nauwelijks tijd over. Het niveau van de trainers was goed.
 • Joram Verspaget - Rating: 7/10
  Mij was niet geheel duidelijk hoe en waarom de verschillende programmaonderdelen op elkaar aan moesten sluiten. Verder vond ik een aantal onderdelen te algemeen en niet specifiek genoeg voor het onderwerp informatiemanagement (Agile, Scrum, LSD versus luisteren). Daartegenover vond ik de docenten wel heel professioneel in hun vak en vertelden ze hun verhaal heel enthousiast en helder.
 • Rien Voermans - Rating: 7/10
  De onderwerpen van de opleiding en de kennis van de docenten was prima, maar de 2e en 3e trainingsdag mochten - voor mij - meer diepgang hebben, gegeven de aanwezige ervaringen van de cursisten.
 • Ruben Balk - Rating: 7/10
  Sommige programma onderdelen waren relevanter/interessanter als de andere onderwerpen. Meest relevant en interessant waren: - Trends en ontwikkelingen Informatiemanagement - Agile portfoliomanagement
 • Rob Cortjens - Rating: 8/10
  Prima algemene introductie van het vakgebied, handige instrumenten/toepassingen, met een toekomst gericht perspectief en gedreven docenten
 • Answina Zwaagstra - Rating: 9/10
  + van goed niveau, kundige docenten, leerzaam, logistiek, - volgorde van de inhoud, aandacht/tijd voor bepaalde onderwerpen tov andere onderwerpen (storytelling <> agile/lean bv). Data management had eerder gemogen. Deze laatste was zeer boeiend maar minder gefocused op publieke sector.
 • Barry Halderman - Rating: 7/10
  Leerzame cursus, maar sommige onderwerpen zijn niet groot genoeg om een hele dag mee te vullen. Het onderwerp "verhalen" en "datamanagement" hadden allebei een half dagdeel kunnen duren wat mij betreft.
 • Floor Urbanus - Rating: 8/10
  Inspirerend, leerzaam
 • Carla Meershoek Onderwater - Rating: 8/10
  De variatie was goed. Onderwerpen vond ik interessant (voor nu of soms voor later). Veel gehoord, waarvan ik een deel ook in mijn huidige functie kan gebruiken en andere deel is goed voor mijn algemene kennis.
 • Radj Sukhai - Rating: 7/10
  De inhoud en niveau van de opleiding is prima. Met een goede afwisseling van praktijk voorbeelden is de theorie goed uitgelegd. De ruimte van de training vond ik persoonlijk te klein voor de groep. lijkt mij wel een aandachtpunt.
 • Remco Beaart - Rating: 8/10
  Hoog niveau van trainers en veel verbinding met de praktijk (zeker Agile en adviesvaardigheden). Verder wel even de sheets doornemen, aangezien taal/spelfouten wel afleiden van de inhoud.
 • Elly van der Kuur Dorst - Rating: 8/10
  De oefeningen en voorbeelden waren goed. De trainers professioneel en flexibel. De leer- en oefenstof interessant.
 • Linda van Vliet - Rating: 8/10
  De trainers hebben de juiste kennis van de stof en kunnen door hun ervaring ook koppelen naar praktijkvoorbeelden. Bij sommige onderdelen mogen meer opdrachten aan de groep worden gegeven. De locaties is goed bereikbaar. Begeleiding is prima.
 • Kees Willemen - Rating: 8/10
  Veel handreikingen met een goede opbouw in de tijd. Met een climax de laatste dag waar het geleerde samen kwam en een voor mij helder beeld gaf waar te beginnen in de praktijk.