Verkrijg meer kennis omtrent privacywetgeving en ga aan de slag met toepasbare kennis


Wat moet je weten van privacy als je wél privacy vriendelijk wilt werken, maar geen full time privacy officer wilt worden. Na deze training weet je hoe je binnen je eigen werk privacy vriendelijk kunt werken. 

Je wilt én goed je werk kunnen doen én je aan de privacy regels houden. Maar soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zit dat nou met die ingewikkelde regels en hoe kan je daar op een werkbare en pragmatische manier mee omgaan? Die vragen staan centraal tijdens deze driedaagse opleiding.

 

Op dag 1 staat privacy Wet & regelgeving en de vertaling naar de praktijk centraal. Onderwerpen als: welke privacy wetten zijn er en wat is andere relevante wet- en regelgeving. Wat wordt er nou exact bedoeld met typische privacy termen en wat betekent dit voor jouw werk.

 

Dag 2 draait om privacy vriendelijk werken. Hoe kan je je eigen werk privacy vriendelijk inrichten en welke beveiligingsmaatregelen gelden daarbij. Welke verantwoordelijkheid heb jezelf op het gebied van privacy en welke verantwoordelijkheid hebben de mensen om je heen.

 

Op dag 3 maken we de vertaalslag van privacy eisen naar het eigen werk. Deelnemers kunnen daarbij hun eigen cases meenemen. Ook gaan we in op de privacy impact van actuele ontwikkelingen, zoals werken in de cloud, en privacy in datagedreven werken, slimme apparaten of algoritmes.

 


Onze trainingen worden gegeven door een of twee ervaren Consultant trainers van Verdonck, Klooster & Associates. Deze inspirerende trainers zijn consultants die werkzaam zijn in het vakgebied en uitgebreide ervaring hebben met het geven van opleidingen en het implementeren privacy transformaties in overheidsorganisaties.


 

Leerdoelen

Tijdens deze driedaagse opleiding leer je het volgende:

 • Welke privacywetten en regels relevant zijn
 • Wat al het ‘jargon’ betekent en hoe je aan anderen kunt uitleggen wat de eisen van de privacy wetgeving zijn
 • Hoe privacywetgeving jouw werkzaamheden raakt
 • Hoe je privacy vriendelijk werken kunt toepassen in je eigen werk
 • Hoe je anderen kunt helpen privacy vriendelijker te werken
 • Hoe de privacywetgeving wordt toegepast bij innovaties en nieuwe technologische ontwikkelingen en digitalisering van werkzaamheden

Aan het einde van deze opleiding beschikt iedere deelnemer over de juiste kennis om de eisen uit de privacy wetgeving te vertalen naar het eigen werk.

 


 

Examen & certificaat

Wanneer je de opleiding hebt voltooid ontvang je een certificaat van de deelname. Verder ontvang je het cursusmateriaal, aangevuld met tools,  templates en interessante literatuur die je helpt om de voor jouw werk relevante privacy vragen te beantwoorden. Daarnaast krijg je toegang tot de AVG toolkit app van Verdonck, Klooster & Associates waar handig achtergrondmateriaal in staat dat je kunt nalezen.

 

Programma 

Het betreft een driedaagse  privacy training. De opleidingsdagen starten om 9:00 en eindigen om 17:00 uur. Dit is inclusief drie kwartier lunchpauze en korte koffie- en theepauzes in de ochtend en de middag. 

Onderwerpen 

Dag 1 – Wet & regelgeving, vertaling naar de praktijk 

 Aan de orde komt: 

 • Welke privacy wetten zijn er en wat is andere relevante wet- en regelgeving 
 • Welke eisen staan er in deze wetten en regels en hoe kan je deze naar de praktijk vertalen 
 • Wat wordt exact bedoeld met typische privacy termen en wat betekent dit voor jouw werk. Denk hierbij aan begrippen als: 
 • Verantwoordelijke, verwerker en subverwerker 
 • Grondslag en doelbinding 
 • Rechten van betrokkenen 
 • Privacy by Design 
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

Dag 2 – Techniek en organisatie 

 Privacy bestaat niet zonder beveiliging van gegevens. Maar hoe werkt dit precies. En welke mensen zijn eigenlijk betrokken bij privacy en wat is de impact op het dagelijkse werk? In deze dag komt aan de orde 

 • Hoe bepaal je de passende maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging? Welke ICT maatregelen moeten worden getroffen? 
 • Hoe kan je je werkproces privacyvriendelijk inrichten? 

Welke mensen hebben intern een verantwoordelijkheid op het gebied van privacy en hoe organiseer je dat? Welke rol kan je zelf vervullen? 

 

Dag 3 – Privacy in de praktijk & … actuele ontwikkelingen 

Op deze dag gaan we in op de vertaling van privacy eisen naar het eigen werk. Deelnemers kunnen daarbij hun eigen cases meenemen. Ook gaan we in op de privacy impact van actuele ontwikkelingen. Zo komen bijvoorbeeld aan de orde: 

 • Werken in de cloud – we werken steeds meer in de clou. Maar wat is dat eigenlijk en wat zijn de consequenties voor privacy 
 • Algoritmes – kunnen algoritmes discrimineren en hoe voorkom je dat 
 • Privacy en ‘slimme apparaten’ – we gebruiken steeds meer slimme camera’s, of sensoren die ons gedrag meten. Welke privacy eisen stel je daar dan aan 
 • De eigen cases van de deelnemers – per case doen we een mini-DPIA (privacy risico analyse) 

 

 Je werkt in een publieke of semi-publieke organisatie die veel met persoonsgegevens werkt. Dit kan zijn een Gemeente, Waterschap, Onderwijsinstelling, Zorgverlener of een andere overheidsorganisatie zijn die voor haar uitvoerende taken veel persoonsgegevens verwerkt. 

Deelnemers aan de training zijn vaak: 

 • Teamleider 
 • Functioneel beheerder 
 • Key-user 
 • Kwaliteitsfunctionaris 
 • Type Training:Training
 • Max. aantal deelnemers:16
 • Niveau:Foundation
 • Taal:
 • Incl. lunch:nvt
 • Examen:Nee
 • Incompany:Ja