Renate Cremer

Renate Cremer is trainer bij Gladwell Academy .

Haar interesse in menselijk gedrag, ontwikkeling en groei vindt zijn oorsprong in een achtergrond als arbeid en organisatie psycholoog en specialisatie in Training & Development. In eerdere functies was ze als HR Business Partner actief met HR processen en innovatie. Deze ervaring helpt haar organisatiestructuren en complexe omgevingen te doorgronden.

Renate is actief betrokken bij het ontwikkelen en faciliteren van de Train de Agile trainer en Train de Agile coach programma. Dankzij kennis en inzicht in menselijke interactie en gedrag brengt ze groepen in beweging. Renate gelooft in het menselijk potentieel en is een groot voorstander van ‘een level vol leren’.

Renate is gecertificeerd Scaled Agile Program Consultant en daarmee bevoegd tot het doceren en examineren van alle Scaled Agile courses: SAFe Agilist (SA), SAFe Practitioner (SP), SAFe PM/PO (SPMPO), SAFe Scrum Master (SM). Daarnaast is ze bevoegd tot het doceren, faciliteren en examineren voor Agile Scrum Foundation (Exin), Professional Product Owner (PSP01), Professional Scrum Master (PSM1) van Scrum.org en is DISC gecertificeerd.