Whitepapers

Agile Werken voor Gemeenten

Agile Werken voor Gemeenten

Overheden en andere openbare bestuursorganen staan bekend om politieke beslissingslagen en het poldermodel. Helaas gaat hun werkwijze vaak ten koste van reactievermogen. Terwijl burgers en het bedrijfsleven in rap tempo technologische ontwikkelingen omarmen, dreigt de overheid steeds verder achterop te raken. Als het openbaar bestuur inhaakt op de Agile ontwikkelmethode, kan er een inhaalslag worden gemaakt.

Download whitepaper

Agile in Control

Agile in Control

Agile en control zijn gevoelsmatig tegenstrijdig, en het raakvlak levert dan ook vaak wrijving op tussen afdelingen en individuen. Een voorbeeld hiervan zijn autonome teams die menen niet meer te hoeven rapporteren over hun voortgang. Veel professionele raamwerken besteden weinig aandacht aan dit probleem, of mijden het algeheel. Agile en Control versterken elkaar juist, mits juist ingericht.

Download whitepaper

Big Data

Big Data

Big data is de term die wordt gebruikt voor een verzameling van data sets die zo groot en complex zijn dat het verwerken en analyseren ervan niet met bestaande databasemanagementsystemen of traditionele dataverwerking applicaties gedaan kan worden. Hoewel Big Data vele toepassingen voor consumenten kent zijn het toch vooral bedrijven die moeite hebben zich aan te passen aan deze nieuwe ontwikkeling. Zij moeten zich aanpassen aan de nieuwe realiteit waarin informatie veel sneller beschikbaar is en de verwachting van de consument dat hier ook sneller op gereageerd wordt.

Download Whitepaper

Scrum Methode

Scrum Methode

Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile werken implementeren in de organisatie. Scrum betekent concreet dat u werkt in een multidisciplinair, zelfsturend team dat in relatief kort tijdsbestek en op een effectieve, flexibele manier projecten uitvoert, met als resultaat een werkend stuk software of een product. Co-creatie, vakkundigheid, collectiviteit en resultaat-gedrevenheid kenmerken het principe achter Scrum.

Download whitepaper

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework

De principes van Agile werken opschalen naar organisatieniveau: dat betekent implementeren van het Scaled Agile Framework. Een proces van vallen en opstaan. Een weg die volledige inzet en commitment eist van de betrokkenen. Geen eenvoudige opgave. Scaled Agile Framework (SAFe) stelt organisaties in staat om grote projecten, programma’s of de hele organisatie agile in te richten, met alle voordelen van dien. SAFe integreert Agile en Lean principes. Bedrijven kunnen omvangrijke veranderingen uitvoeren - met resultaat. En met oog voor business en architectuur van de onderneming. Doel is om een grotere wendbaarheid van de organisatie te realiseren.

Download whitepaper

Product Owner

Product Owner

Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische werkmethodiek die helemaal gestoeld is op de principes van Agile werken. Organisaties willen hun wendbaarheid vergroten, snel in kunnen spelen op veranderingen in de markt, werkbare producten opleveren, feedback goed kunnen verwerken en nieuwe inzichten eenvoudig (laten) toepassen. Scrum (en Agile) doet precies dat. Er is een maar: alle betrokkenen moeten het achterliggende concept van Scrum enorm goed doorgronden, het zich helemaal eigen maken, en het zeker niet zien als een trucje, als een ‘hoe’. De Product Owner heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.

Download Whitepaper

Agile Werken

Agile Werken

Agile is een denkwijze die erop gericht is om organisaties op een effectieve manier om te laten gaan met onzekerheden. Het belangrijkste vertrekpunt van agile werken is het zelfsturende, zelflerende team dat uit verschillende professionals bestaat en dat in een relatief kort tijdsbestek concrete resultaten boekt. Agile werken is geen doel op zich, maar een denkwijze om slim om te gaan met onzekerheden tijdens een traject van productinnovatie. Agile werken wordt vaak geassocieerd met softwareontwikkeling. Deels is dat terecht, deels ook niet. Terecht omdat bij IT-bedrijven agile al meer mainstream is. Dat heeft ermee te maken dat agile werken naadloos verweven kan worden in een IT-project. Juist omdat er zoveel onzekerheden zijn over wat de uitkomst. Kan het bedrijf voldoen aan de vraag van de opdrachtgever? Is het technisch mogelijk, praktisch uitvoerbaar? Haken en ogen zijn nog grotendeels onbekend.

Download whitepaper

Showing all 7 results