Wat is Agile?

Navigeer binnen deze pagina:

Wat is Agile?

Wat is Agile? Agile is revolutionair. Een geheel andere aanpak voor werk in de 21ste eeuw. Agile introduceert andere spelregels dan we traditioneel gewend zijn. Vooraf gedefinieerde plannen, processen en hiërarchische controle mechanismen kunnen veelal overboord. Agility is de mogelijkheid om snel en gemakkelijk te bewegen. Regels staan projecten te vaak in de weg om daadwerkelijke resultaten te behalen. Agile in de organisatie context heeft hierdoor twee kernbetekenissen. Lees verder over de kernbetekenissen van Agile.

De Scrum methode

Van IT tot marketing, steeds meer teams werken met Scrum. Maar wat is Scrum nou eigenlijk? Scrum is een vorm van Agile werken. Binnen een Scrum team bestaan vaste rollen, events en middelen. Een Scrum team bestaat uit een kleine groep mensen met verschillende expertisen. Samenwerken en het kunnen overnemen van elkaars werk staan centraal. Een voordeel hiervan is dat er snel kan worden geschakeld en dat er wendbaar kan worden gereageerd door de interne organisatie voor de klant. Lees verder over de Scrum methode.

De herkomst: Het Agile Manifesto

Het Agile gedachtegoed is verwoord in een manifest van 4 uitgangspunten, met 12 achterliggende principes. De Agile beweging is ontstaan in 2001 toen 17 mensen het Agile Manifesto opstelden. Deze groep, bestaande uit, ontwikkelaars werd het niet eens over een nieuwe methode van werken, maar wel over de uitgangspunten en principes.

null
Whitepaper Agile werken
In deze kostenloze whitepaper leest
u alles over Agile werken.
Download whitepaper

De Agile principes

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools

  Een Agile-team moet zo veel mogelijk fysiek bij elkaar zitten. Bij voorkeur op een vaste locatie, in een eigen ruimte. Dit voorkomt een hoop drempelverhogende en tijdrovende activiteiten, zoals e-mailen, videovergaderen en heen-en-weer lopen. Tevens wordt hierdoor het teamgevoel versterkt en is het een stuk makkelijker om op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden.

 • Werkende software boven allesomvattende documentatie

  Is de vaste ruimte voor het Agile-team geregeld, dan is een werkend product opleveren de volgende prioriteit. Dat is iets anders dan beschrijven hoe het product zou kúnnen functioneren. ‘Gewoon beginnen’ werkt volgens het Agile Manifesto beter dan van tevoren proberen alles helemaal uit te denken. Een empirische benadering past hier het beste bij: onderzoeken, experimenteren en leren van je ervaringen. Bewijzen dat het team voorspelbaar en regelmatig goede kwaliteit kan leveren is de belangrijkste uitkomst, want dat schept vertrouwen om de volgende veranderingen door te voeren.

 • Samenwerking met de klant boven contract onderhandelingen

  Werken vanuit het vertrouwen dat je met z’n allen aan iets moois bouwt, is veel prettiger dan uit angst proberen zo weinig mogelijk fouten te maken. Vertrouwen stimuleert het creatieve proces, en levert betere resultaten op. Krijg je het voor elkaar om nauw met je klant samen te werken of laat je hier in elk geval structureel verbetering in zien, dan creëer je het vertrouwen om elkaar wat meer ruimte te geven. En hoef je elkaar minder strenge regels op te leggen.

 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

  Planmatig werken is een uitstekende methode als je precies weet wat je wilt maken, en hoe je dat wilt gaan doen. Maar als je in een omgeving zit waarin je meer niet weet dan wel, dan heb je een manier van werken nodig die hiermee om kan gaan. Erkennen dat je niet alles vooraf kunt voorspellen, is dan essentieel. Net als bereid zijn om te onderzoeken wat de juiste manier is – en daar van tijd tot tijd in te falen. Onthou: alleen als je de eerste drie stappen van het Manifesto hebt gezet, kun je effectief inspelen op veranderingen. Samenwerking, continue kwaliteit en vertrouwen zijn dus voorwaarden voor deze laatste stap.

Voordelen van Agile werken

Agile is het vermogen van een organisatie om zich snel aan te passen. Met als doel een hogere effectiviteit. Bekijk de video voor meer voordelen van het werken met Agile.

Abonneer op ons YouTube kanaal

Test uw kennis

Doe de quiz en test uw kennis over Agile!

Scrum Master

Het succes van een Scrum team hangt voor een groot deel af van een Scrum Master. U maakt als Scrum Master onderdeel uit van het team, maar toch heeft u complexe aanvullende verantwoordelijkheden. Meer info

Product Owner

De rol van Product Owner is bijzonder veeleisend. U bent verantwoordelijk voor het budget, stelt prioriteiten vast en bepaalt zo aan welke items gewerkt worden. Om een succesvolle Product Owner te worden, zijn analytische skills en een goede kennis van Agile nodig. Meer info

Agile Coach

Uw focus als Agile Coach ligt bij de implementatie van de Agile werkwijze door de gehele organisatie. In tegenstelling tot de Scrum Master bent u geen onderdeel van een Scrum team maar coacht u meerdere teams en het management. Meer info

Het Scrum team

Het team is multidisciplinair samengesteld en verantwoordelijk voor het afleveren van het product aan het einde van elke sprint. De teamleden zorgen ervoor dat het product voldoet aan de wensen van de klant en dat het binnen de sprint wordt geproduceerd. Meestal bestaat het team uit 3 tot 9 personen, die zichzelf organiseren. Het team doet al het werk aan het product: de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, de testen en de documentatie.

Aan de linkerkant zie je de verschillende rollen die in een scrum team voorkomen.

Kom meer te weten over de verschillende rollen en bekijk onze kennispagina’s over:

Relevante trainingen

Welke training kunt u het beste volgen?

Onze opleidingsadviseur kan u van advies voorzien

Marianne Noiman helpt u graag verder als het om opleidingen gaat.
U kunt haar op de volgende manieren bereiken:

t: +31 (0)6 46 143 404

e: marianne.noiman@gladwellacademy.com

Kanban methode

De Kanban methode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 1. Het belang van een visueel overzicht om de communicatie en samenwerking te bevorderen.
 2. De doorlooptijd van een bepaalde taak moet zo kort mogelijk zijn. Daarom is de hoeveelheid taken die wordt opgepakt altijd beperkt.
 3. Het meten-is-weten-principe: alle werkzaamheden worden in kaart gebracht, gewogen en gemeten.
 4. Het proces wordt continue verbeterd op basis van de geconstateerde knelpunten.

Lees verder over de Kanban methode.

Lees verder in deze blogs

Volg een workshop

Deze workshop is in Amsterdam geheel kostenloos te volgen. Een middag waarin u de basis over Agile leert.