Wat is Agile?

Welkom op de Gladwell Academy Kennispagina over Agile! Hier bundelen we alle Agile blogs, white papers en interviews die we ooit schreven. Op veel van je vragen over dit onderwerp zul je hier een antwoord vinden. Veel leesplezier…!

Download de Agile werken whitepaper

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper in je inbox.

1. Wat is Agile?

Agile is een denkwijze die erop gericht is om in organisaties op een effectieve manier om te gaan met onzekerheden. Het vertrekpunt van Agile werken is het zelforganiserende, vaste team dat uit verschillende disciplines bestaat en in staat is in een relatief kort tijdsbestek concrete resultaten te boeken.

Agile werken is geen doel op zich, maar een manier om slim om te gaan met onzekerheden. Het gedachtegoed heeft zijn wortels in softwareontwikkeling, maar heeft waarde voor alle processen waarin de juiste aanpak of de gewenste uitkomst onzeker is.

Organisaties die een proces van product- of dienstontwikkeling in gang willen zetten, hebben baat bij Agile. Daarbij is het vanuit de organisatie het belangrijkste dat ze het ‘wat’ en ‘waarom’ duidelijk maken aan het team dat het werk realiseert, en de ‘hoe’ vervolgens aan het team zelf over laten.

Bij Agile werken zijn de principes belangrijker zijn dan de methoden en technieken. Een organisatie kan Agile methoden en technieken toepassen, zonder beter te worden in het omgaan met onzekerheid, doordat de principes niet worden nageleefd. Tegelijkertijd kan een organisatie die volgens de Agile principes werkt, heel effectief zijn in het omgaan met onzekerheid zelfs zonder de methoden en technieken. Omdat het een denkwijze is, is Agile niet iets wat je ‘doet’ maar iets wat je ‘bent’.

Belangrijkste voordelen voor de organisatie

 • Snel reageren op veranderende situaties en nieuwe eisen
 • Nadrukkelijke klantgerichtheid
 • Snel succes en/of falen kunnen signaleren
 • Effectieve samenwerking in en tussen teams
 • Focus op resultaat in plaats van op processen
 • Effectieve kostenbeheersing
 • Medewerkers delen kennis

Belangrijkste voordelen voor de professional

 • Motivatie op hoog peil
 • Kennis wordt op waarde geschat
 • Optimaal benutten van capaciteiten
 • Verantwoordelijkheid
 • Duidelijkheid over rol en functie
 • Grote mate van beslissingsvrijheid
 • Resultaatgericht werken
 • Effectieve samenwerking
Agile Coach

Meer weten over Agile werken?

Agile is revolutionair. Een geheel andere aanpak voor werk in de 21ste eeuw. Maar wat is het eigenlijk? Agile introduceert andere spelregels dan we traditioneel gewend zijn. Vooraf gedefinieerde plannen, processen en hiërarchische controle mechanismen kunnen veelal overboord.

Te veel leeswerk?

Download deze pagina vandaag, en ontvang deze informatie in uw inbox.

2. Het Agile Manifesto

Het Agile gedachtegoed is verwoord in een manifest van 4 uitgangspunten, met 12 achterliggende principes. Dit manifest is opgesteld in 2001, toen een groep software ontwikkelaars van over de hele wereld bij elkaar kwam. Zij zochten een nieuwe m anier om om te gaan met de complexe realiteit van software ontwikkeling. In de toen gangbare manier van werken mislukten softwareprojecten vaak: ze gingen ver over hun budget en deadline heen en bovendien werd vaak een resultaat opgeleverd dat niet passend of niet gebruiksvriendelijk was. Deze groep ontwikkelaars werd het niet eens over een nieuwe methode, maar wel over de uitgangspunten en principes.

De 4 uitgangspunten zijn de volgende:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de zaken die aan de rechter kant staan niet volledig moeten worden afgezworen: deze zijn ook belangrijk en moeten er zijn, maar ze mogen de zaken die aan de linker kant staan, niet overs chaduwen. In de Agile manier van werken ligt na nadruk weer op de dingen die aa n de linkerkant staan.

Agile werken door middel van Scrum

Een Scrum team bestaat uit een kleine groep mensen met verschillende expertises. De richtlijn is minimaal 3 en maximaal 9. Samenwerken, goed communiceren en het kunnen overnemen van elkaars werk staan centraal. Een voordeel hiervan is dat je als team snel kunt schakelen en dat je wendbaar bent voor de interne organisatie en de klant. In korte perioden werkt het team aan een op te leveren werkzaam stukje product. Zo heeft het werk van het team continue toegevoegde waarde.

Lees meer over Scrum in dit blogbericht dat we eerder schreven.

Eelco Rustenburg

Zo werkt een Agile Team

Te veel leeswerk?

Download deze pagina vandaag, en ontvang deze informatie in uw inbox.

3. Wanneer Agile?

Agile werken is met name bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen de meest voor de hand liggende keuze. Weet de klant vooraf nog niet precies wat hij wil? Is het nog onduidelijk wat de beste oplossing is? Is het onzeker of het praktisch uitvoerbaar is binnen aanvaarbare kosten? Verwachten we dat er gaandeweg nog veel verandert? Dan is een Agile aanpak waarschijnlijk een goed idee.

Wendbaarheid staat centraal

Wendbaarheid is een absolute must in een wereld waarin bedrijven en organisaties zich voortdurend geconfronteerd zien met nieuwe technologieën en voortschrijdende inzichten.

Wie bij wil blijven in een veranderende markt, een rol van betekenis wil blijven spelen in zijn vakgebied, de strijd met de concurrentie wil kunnen blijven leveren, kan niet om het Agile gedachtegoed heen. Bijsturen, inspelen op veranderingen, steeds opnieuw de risico’s evalueren: wie Agile werkt is daartoe in staat. Wendbaarheid is niet langer een keuze, het is een voorwaarde. Dat geldt voor de organisatie als geheel, maar zeker ook voor de individuele medewerkers,de teamleden.

Download deze informatie!

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper
met deze informatie in je inbox.

4. Waarom jij Agile wilt werken

 • Projectleden nauw betrokken bij het project

  Bij een agile (scrum) aanpak wordt gewerkt met een multidisciplinair team, bestaande uit betrokkenen vanuit zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Iedereen heeft eigen taken / verantwoordelijkheden en is hierdoor nauw betrokken bij de planning en uitvoering van het project.

 • Overzichtelijk en beheersbaar

  Neem een complex en grootschalig project, dat enkele weken / maanden in beslag neemt. Door te werken in afgebakende sprints wordt het project in overzichtelijke deelprojecten ‘opgeknipt’, waardoor het overzichtelijk en beheersbaar blijft.

 • Duidelijk inzicht in projectvoortgang

  Aan het begin van iedere werkdag wordt een zogenaamde ‘Daily Standup’ gehouden. Het Development team samen met de Scrum Master nemen tijdens dit 15 minuten durende overleg de stand van zaken door.

 • Elke twee weken een werkend product

  Met elke sprint wordt een werkend product opgeleverd, dat direct getest en gebruikt kan worden. Als klant krijg je op deze manier direct inzicht in de voortang, en kunt direct bijsturen wanneer het niet volgens wens verloopt.

5. Agile methoden

Er zijn verschillende methoden die een organisatie kunnen helpen om op een Agile manier te werken. De meest gebruikte methoden zijn scrum en kanban.

Scrum is een methode waarbij een team binnen een vaste tijdsperiode (bijvoorbeeld 2 weken) een werkend resultaat oplevert. Hierbij bepaalt een product owner welk werk de prioriteit heeft en de meeste waarde voor de organisatie oplevert. Het team bepaalt hoe het deze waarde realiseert en hoeveel werk het binnen deze periode aan kan. Een scrum master houdt zich bezig met het proces en coacht het team om beter samen te werken en effectiever te worden.

Kanban is een meer laagdrempelige methode. Kanban is een visualisatie van het werkproces en het werk dat door dit proces heen gaat. Door dit werk te visualiseren wordt het transparant en kan focus worden aangebracht. Een kritische succesfactor hierbij is de zogeheten Work in Progress-limiet: door een maximum te stellen aan het aantal werkzaamheden dat tegelijkertijd onder handen is, hoeft men minder te schakelen en wordt het werk eerder afgemaakt. Zo realiseert men eerder waarde voor de organisatie.

Scrum voor Marketing

Kenmerken van een Agile team

Een team kan het beste de vruchten van een Agile werkwijze plukken, als het voldoet aan een aantal kenmerken:

 • Multidisciplinair: alle disciplines die nodig zijn om van eerste idee tot uiteindelijke realisatie te komen, zijn vertegenwoordigd in het team.
 • Gezamenlijke doelstelling: alle teamleden werken samen aan hetzelfde doel, namelijk een tevreden klant of gebruiker.
 • Klein: het team is groot genoeg om alle disciplines te bevatten, maar klein genoeg om nog als één team te functioneren. Vaak komt dit neer op 5 tot 9 personen.
 • ‘Dedicated’: de teamleden werken alleen aan de doelstelling van het Agile team: het heeft daarnaast geen andere projecten, teams of werkzaamheden.
 • Stabiel: het team is voor langere tijd samen en er zijn zo min mogelijk wisselingen in de samenstelling. Zo blijft het team op elkaar ingespeeld en kan het een ‘high performing’ team worden.
 • Op één plek: de teamleden werken in dezelfde ruimte. Zo zijn ze continu met elkaar in contact en dit komt de samenwerking zeer ten goede.

Kenmerken van een Agile aanpak

 • Klanttevredenheid door een werkend product te leveren
 • Veranderende, realistische eisen tijdens het traject
 • Oplevering van product in korte tijd
 • Samenwerking door multidisciplinaire teams
 • Vrijheid van werken voor teamleden
 • Dagelijkse updates tussen teamleden
 • Doel: Werkend product realiseren
 • Continu leren
 • Aandacht voor kwaliteit van techniek en ontwerp
 • Eenvoud staat voorop (wat nu nog niet hoeft, doen we nog niet)
 • Aanpassingsvermogen van team is gericht op efficiency en betere resultaten

1. Agile 2018: Hier kijken we op terug

Waar kijken we op terug als het gaat om Agile in 2018? We zien vooral dat Agile de afgelopen jaren volwassen is geworden. Mensen die met Agile werken hebben hier inmiddels meerdere jaren ervaring mee opgedaan. Om precies te zijn hebben de meeste werknemers al vijf tot tien jaar ervaring met Agile werken. Zij weten dus alle rituelen en ins en outs van en op het gebied van Agile werken. Hierdoor kunnen zij Agile werken ook  steeds beter doorvoeren  binnen de gehele organisatie.

2. Agile 2019: Dit zijn de trends

Maar wat zijn de trends voor Agile in 2019? Agile wordt nog groter en transformeert zich nog meer van scaled naar corporate. Wat dit inhoudt? Waar Agile begon als een werkwijze voor IT-afdelingen, wordt Agile nu gebruikt door allerlei verschillende teams binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling HR, marketing en commercie, Agile wordt de norm. Steeds meer bedrijven zullen hun volledige dienstverlening Agile gaan inrichten. En er zal steeds meer samengewerkt worden op corporate niveau, zowel horizontaal als verticaal. Hierbij wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van op maat gemaakte Agile frameworks, in plaats van bestaande.

In 2019 gaan we ook zien dat DevOps (Development Operations) steeds een belangrijkere rol gaat spelen in de toekomst van Agile. Het is zelfs zo dat 36 procent van de Agile gebruikers nu al een DevOps expert in dienst heeft. DevOps gaat nog verder dan Agile en kan processen en de time-to-market nog meer versnellen. Daarnaast stelt DevOps organisaties in staat om zich snel en op hoog niveau aan te passen.

Download deze informatie!

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper
met deze informatie in je inbox.

De kracht van Agile!

Agile staat voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen.

joost brugman

7. Aan de slag met Agile werken?

Overweeg je een volgende stap in jouw carrière? Met een opleiding door Gladwell Academy leer je alles wat je nodig hebt om met Agile aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Onze opleidingsadviseur Joost Brugman helpt je graag verder als het om opleidingen gaat.

Je kunt hem op de volgende manieren bereiken:

t: +31 (0)6 27 99 58 58

e: joost.brugman@gladwellacademy.com

 

Relevante trainingen

Ga snel naar

Wat is Agile?

Het Agile Manifesto

Wanneer Agile?

Waarom jij Agile wilt werken

Agile methoden

Kenmerken van een Agile team

Agile trends voor 2019

Een volgende stap in je carrière?

Te veel voor nu?

Download pagina

Te veel voor nu?

Download pagina

Deze website slaat cookies op uw computer op.
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u met onze website omgaat en stellen ons in staat u te herinneren.
We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring en voor analyse en statistieken over onze bezoekers zowel op deze website als in andere media te verbeteren en aan te passen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Als u weigert, wordt uw informatie niet bijgehouden wanneer u deze website bezoekt. Een enkele cookie zal in uw browser worden gebruikt om te onthouden dat uw voorkeur niet wordt bijgehouden.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken wij de volgende technisch vereiste cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We gebruiken WooCommerce als een shopping-systeem. Voor het verwerken van kaarten en bestellingen worden 2 cookies opgeslagen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Weiger alles
Accepteer alles