Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – je wordt gezocht!


Tijdens deze vijfdaagse Informatiemanagement voor de Publieke Sector opleiding krijg je de kennis die nodig is om je te helpen bij het invullen van jouw rol in dit vakgebied.

 

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment – met name in publieke organisaties – veel gevraagd. Wil je jouw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor jou!

 

Tijdens de opleiding Informatiemanagement voor de Publieke Sector leer je:

 • Samenwerken binnen en buiten informatiemanagement
 • Over de rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Alles over de laatst trends in informatiemanagement
 • Over de rol van architectuur in het ontwerpproces
 • Hoe je mandaat krijgt binnen de organisatie waar je werkt

 

Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties staan de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Programma vijfdaagse opleiding

De opleidingsdagen starten om 9.30 en eindigen rond 17.00 uur. Inclusief pauze en lunch.

 

Dag 1: Ochtend
Informatiemanager in publieke organisaties

 • Wat zijn de dilemma’s rondom informatie en het gebruik daarvan in publieke organisaties?
 • Informatiemanagement modellen: AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model), BIA (Business & IT Alignment), BiSL en BiSL Next
 • Toepassing van het AIM model: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
 • BiSL-diagnose voor business informatiemanagement
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Business & IT Alignment (BIA): alignment maturity model van Luftman
 • BIA assessment

 

Middag
Trends in informatiemanagement

 • Digitale transformatie en de digitale wereld
 • CIO 3.0
 • Digitaal leiderschap
 • Digitale innovatie
 • Agile en DevOps
 • Lean
 • De informatiemanager als trendwatcher en business adviseur

 

Dag 2: Ochtend
Van strategie naar informatieplan

 • Business strategie
 • Missie, visie, waarden en gedrag
 • Business model
 • Business & Informatieplanning (B&IP), het Novius model
 • Uitgangspunten, architecturen, actiepunten en veranderportfolio
 • Klanten en dienstverlening
 • Processen en organisaties
 • Informatie en applicaties
 • IT-infrastructuur
 • Samenhang en complexiteit beheersbaar maken

 

Middag
Stap voor stap naar een concreet veranderplan

 • Het belang van portfolio management
 • Succescriteria van portfolio’s
 • Het belang van business cases
 • Opstellen van business cases
 • Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
 • Van business case naar projecten

 

Dag 3: Ochtend
Rol van de architectuur functie

 • Wat is Enterprise Architectuur?
 • Vormen van Enterprise Architectuur
 • Enterprise Architectuur: toegevoegde waarde
 • Architectuur raamwerken
 • Wat is Service Oriented Architecture (SOA)?
 • Applicaties in een Service Oriented Architecture (SOA)
 • Wat is een software-architectuur?
 • Software-architectuur: basis concepten
 • De rol van architectuur in het ontwerpproces

 

Middag
Werken onder architectuur

 • Verschillende typen architecturen
 • Het architectuur proces
 • Valkuilen bij werken onder architectuur
 • Referentie architecturen
 • NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)
 • Architectuur producten
 • Inbedden van architectuur
 • Architectuur zichtbaar maken

 

Dag 4Ochtend
Datamanagement

 • De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Datamanagement
 • Corporate data model
 • Belang van data
 • Welke data moeten gemeenschappelijk gebruikt worden?
 • Aan welke regels moeten het beheer en gebruik van data voldoen?
 • De oorzaken van slechte data kwaliteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden in datamanagement
 • Toezien op adequaat databeheer: beveiliging, privacy, integriteit en actualiteit

 

Middag
Datagedreven organisaties in de publieke sector

 • Conventionele en predictive analytics
 • Data warehouse
 • Technologisch ecosysteem van Big Data
 • Data visualisatie
 • Toepassingen van Big Data
 • Big Data doelstellingen ontwikkelen
 • Big Data voor publieke organisaties: toekomstscenario’s

 

Dag 5: Ochtend
Opdrachtgeverschap en outsourcing

 • Motieven voor outsourcing
 • Shared services
 • Positieve business case voor outsourcing
 • Planmatige aanpak van het sourcingsproces
 • Ontvlechtbaarheid van processen
 • Goed opdrachtgeverschap
 • Selectie van leveranciers
 • Contract
 • Goed performance management
 • Contract- en leveranciersmanagement
 • Regie op het gebruik van de cloud

 

Middag
Informatiemanagement – inrichting

 • Mandaat
 • Informatiemanagement ophangen in de organisatie
 • Kernwerkzaamheden van de informatiemanager
 • Eisen aan de informatiemanager
 • Capaciteit en werklast
 • Keuze inrichtingsscenario’s

Doelgroep

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

Qua functionarissen denken wij dan met name aan (aankomend) informatiemanagers, i-adviseurs, projectmanagers en programmamanagers, IT-managers, hoofden I&A, business analisten, hoofden functioneel beheer, organisatieadviseurs, procesmanagers, kwaliteitsmanagers en controllers.

 • Type Training:Course
 • Duur: 5 dagen
 • Max. aantal deelnemers:15
 • Niveau:Awareness
 • Taal:
 • Incl. lunch:Ja
 • Examen:Nee
 • Incompany:Ja
 • Betalingsmogelijkheden:Per factuur, iDEAL, CreditCard