Leer sneller inspelen op veranderingen met oog voor de burger


Tijdens deze tweedaagse Agile werken en Scrum voor gemeenten training krijgt u de kennis die nodig is om sneller op veranderingen in te spelen én oog te houden voor de belangen van de burger.

Steeds meer gemeenten passen de principes van Agile werken en Scrum binnen hun organisatie toe omdat de huidige werkwijze simpelweg niet meer toereikend is. Zij moeten meer doen met minder middelen. De nieuwe taken, verantwoordelijkheden en veranderende samenleving vragen om een andere manier van werken. De expliciete focus binnen Agile ligt op klantgerichtheid en flexibiliteit, dit sluit bijzonder goed aan op de gemeentelijke praktijk.

 

Tijdens de Agile werken en Scrum voor gemeenten training leert u:

 • Wat Agile werken kan betekenen voor uw gemeente
 • Werken volgens de Agile Scrum-methode
 • Inzichten te verkrijgen over Agile werken en Scrum in de gemeentelijke praktijk dankzij inspirerende gastsprekers
 • Agile werken toe te passen binnen uw werkvloer

 

Incompany:

Deze training is tevens incompany (op eigen locatie) mogelijk. Wij verdiepen ons eerst grondig in de huidige werkwijze van uw gemeente. Dat begint met een persoonlijk intakegesprek met de docent. We bespreken met u de huidige en de gewenste situatie en de doelstellingen. Interesse? Neem contact met ons op.

Programma

De trainingsdagen starten om 9.00 en eindigen rond 17.00 uur. Inclusief pauze en lunch.

 

DAG 1:

Ochtendprogramma

 • Introductie Agile werken
  • Wat is Agile werken en wat is de meerwaarde?
  • Het Agile Manifesto en de 12 Agile principes
  • Hoe worden de Agile principes en methoden toegepast?
 • De Agile principes toegepast, o.a.:
  • Beschrijf een niet Agile organisatie
  • Oefening met Minimal Viable Product
 • Agile werken en Lean: wat zijn de verschillen?

Middagprogramma

 • Aan de slag met casuïstiek (eigen inbreng van de deelnemers)
 • Gastsprekers van de Gemeente Nijmegen, Gemeente Haarlem, Gemeente Hilversum en Gemeente Utrecht over Agile werken binnen gemeenten

 

DAG 2:

Ochtendprogramma

 • Kennismaken met Scrum
  • Wat is Scrum en hoe/wanneer wordt het ingezet?
  • De rollen en verantwoordelijkheden (Product Owner, Scrum Master en Development Team)
  • De rituelen (Sprint planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective)
  • De praktische tools (o.a. Scrumbord, Burn-down charts)
 • Interactieve Scrum Game

Middagprogramma

 • Twee gastsprekers spreken over Scrummen binnen gemeenten
 • Aan de slag met eigen casuïstiek (eigen inbreng)
 • Reflectie op de eigen praktijk
  • Waarmee gaat u mee aan de slag?
  • Wat levert de meeste waarde op? 

 

Examen details

 • Examen type: Online
 • Certificaat type: Professional Scrum Master van Scrum.org
 • Examen taal: Engels
 • Tijd: 60 minuten
 • Aantal vragen: 80 Multiple Choice vragen
 • Slagingskans: 85% juist beantwoorde vragen

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor:

 • Medewerkers werkzaam binnen een gemeente
 • Projectmanagers, afdelings- of teamleiders, informatiemanagers of adviseurs
 • Personen die te maken hebben met veranderopgaven binnen gemeenten en die zich afvragen of Agile werken en Scrum binnen hun werk van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn
 • Type Training:Training
 • Duur: 2 dagen
 • Max. aantal deelnemers:18
 • Niveau:Foundation
 • Taal:Nederlands
 • Incl. lunch:Ja
 • Examen:Ja
 • Incompany:Ja
 • Betalingsmogelijkheden:Per factuur, iDEAL, CreditCard
 • Examenhouder:Logo