Onze trainers

Sonja Bollen is trainer bij Gladwell Academy.

Zij adviseert en traint organisaties die hun ideale zelforganisatie willen vormgeven. Ook faciliteert zij gelijkwaardige participatie en systeemtransities op maatschappelijke thema’s. Altijd met aandacht voor de mindset die nodig is om vertrouwen te kweken en een scherp oog voor de juiste vragen die gesteld dienen te worden. Zij maakt daarbij graag gebruik van gelijkwaardige werkvormen zoals Sociocratie 3.0, Consent-methode® en Art of Hosting.

In eerder werk als provinciaal adviseur en projectleider, voornamelijk in de culturele sector en in onderwijsprojecten, ontwikkelde zij geleidelijk een visie op meer gelijkwaardig samenwerken en samenleven, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.

De Consen-methode® sluit naadloos aan op deze visie: het creativiteit genererende vermogen van de gelijkwaardige overlegvorm en het groeiend eigenaarschap bij deelnemende individuen, ervaart zij als een verademing. Sociocratie 3.0, net als Consent-methode een doorontwikkeling van sociocratie, voegt daar o.a. agile en lean principes en Appreciative Inquiry aan toe. Dat maakt gefaseerde opbouw van zelforganisatie mogelijk, geeft flexibiliteit en versnelt het operationeel handelen. Art of Hosting tenslotte geeft Sonja een breed palet van facilitatietechnieken, waarmee zij grote groepen helpt naar bijzondere en duurzame beslissingen en oplossingen toe te werken.