Onze trainers

Rixt Geertsma is trainer bij Gladwell Academy.


Ze heeft een achtergrond in Organizational and Management Control. Hierdoor is zij in staat om organisaties in de breedte te bekijken en problemen van verschillende kanten te benaderen. Ze heeft Agile van dichtbij gezien in verschillende organisaties: van Agile startups tot corporates die Agile willen worden. Hierdoor zijn haar trainingen gestoeld op theoretische kennis en praktische ervaring. Tevens is ze co-auteur van het ebook ‘The Chasm; Making the Leap Towards True Business Agility’.

Door haar enthousiasme en toegankelijkheid wint Rixt snel het vertrouwen van een groep. Dit zorgt voor een prettige leeromgeving. Haar positieve energie en frisse blik maken haar trainingen boeiend en afwisselend.


Rixt is een gecertificeerde Scaled Agile Program Consultant (SPC) en daarmee is zij bevoegd om te doceren en examineren voor examens SAFe Agilist (SA), SAFe Practitioner (SP), SAFe PM/PO (SPMPO), SAFe Scrum Master (SM), Agile Scrum Foundation (Exin en Agile Consortium) en Scrum Master (PSM) van Scrum.org.