Onze trainers

Louis van Hemmen is trainer bij Gladwell Academy.


Hij voert sinds de jaren 80 opdrachten uit op het gebied van ICT-beheer. De laatste 12 jaar is daarbij Functioneel beheer in de schijnwerpers komen te staan om vanuit de gebruikerskant aan te geven wat er exact aan ICT oplossingen geboden dient te worden. Dit hiaat is in 2000 al voorzien in het vraagstuk van business IT alignement.

Louis is adviseur, auteur en docent op het gebied van ICT-beheer en informatievoorziening. De methodieken ITIL, ASL en BiSL zijn daarbij veelal de basis om het verhaal op te bouwen. De drive van Louis ligt op ontwikkeling: niet alleen van zichzelf, maar ook die van de klant en het vakgebied. Daarom vindt hij in training en opleidingen geven ook een passie terug die daarop aansluit.