Onze trainers

Lisa van der Voort is trainer bij Gladwell Academy.


Ze heeft ervaring met Agile om een innovatief product te ontwikkelen binnen grote organisaties. Daarnaast helpt en coacht zij projectleden om samen een succesvol product neer te zitten. Ze heeft ervaring met het werken in een complexe omgeving, ze betrekt stakeholders dan ook snel bij het ontwikkelen van een nieuw product of werkmethode. Deze resultaat gedreven mindset combineert Lisa met haar talent om mensen te motiveren en te stimuleren zich aan veranderingen aan te passen. Lisa vindt het prettig om binnen een multi-stakeholder omgeving te opereren, waarbij haar analytische vaardigheden en politieke sensitiviteit optimaal benut worden.


Lisa is een gecertificeerde Scaled Agile Program Consultant (SPC) en daarmee is zij bevoegd om te doceren en examineren voor SAFe Agilist, SAFe Practitioner, SAFe PO/PM, SAFe Scrum Master en SAFe Advanced Scrum Master. Ook is Lisa bevoegd om de training en examens van Agile Scrum Foundation, Professional Scrum Product Owner (PSPO1) en Professional Scrum Master (PSM1) te geven.