Scrum Master vs Product Owner

Scrum Master vs. Product Owner

Scrum kent drie rollen: Een Product Owner, Scrum Master en het ontwikkel team. De Scrum Master en Product Owner zijn verantwoordelijk voor het proces en visie. Het ontwikkel team (Dev team) werkt aan de ontwikkeling van het product. Het geheel aan deze drie rollen noemen we het Scrum team. Alle drie zijn cruciaal voor efficiënte en waardevolle samenwerking. Waar verschillen de rollen van een Scrum Master vs Product Owner in?

 

In Scrum bestaan geen project managers of traditionele leiders. Een Scrum Master heeft een faciliterende functie, de Product Owner creëert waarde voor het product. Het team voert autonoom het werk uit: “Het team is zelf organiserend. Ze hebben eigen verantwoordelijkheid over het product”. – Jeff Sutherland, oprichter van Scrum.

 

 

Scrum Master, de facilitator

Een Scrum Master faciliteert processen binnen het team. Zo is de Scrum Master bijvoorbeeld verbinder tussen Product Owner en het ontwikkel team. De Scrum Master maakt zich druk over de manier waarop het team het beste zijn werk kan doen. Hieronder vallen taken zoals:

  • Team efficiëntie, welke faciliteiten heeft het team nodig?
  • Motivatie van teamleden, hoe gemotiveerd is het team?
  • Relationele processen, hoe gaat het team met elkaar om?
  • Ambassadeurschap, snapt iedereen de geschreven en ongeschreven regels van Scrum?

 

De veranderingen die de Scrum Master wilt doorvoeren gaan over kwaliteit en tijdsbesteding. De combinatie van oog voor kwaliteit en efficiëntie zorgt voor een soepel draaiend systeem.

 

Product Owner, de waarde creator

Dit is de persoon met de visie. Een Product Owner vertaalt de wens van klant, eindgebruiker en/of stakeholders. Binnen deze rol vallen taken als:

  • Focus, is het team met de juiste dingen bezig?
  • Visie, weet het team waarom ze op welk moment wat doen?
  • Stakeholder management, relevante informatie verzamelen en de juiste mensen op de hoogte houden.

 

De Product Owner is eindverantwoordelijke voor de product backlog. Dit is een lijst aan taken die nog gedaan dienen te worden. De Product Owner zet zich in voor het creëren van waarde van het product.

 

 

Scrum Master vs Product Owner: samenspel

Elk team heeft een Scrum Master en een Product Owner nodig. Een Product Owner vult de hoofden van de teamleden met het ‘waarom’ van hun werk. De Scrum Master zorgt ervoor dat het team ongestoord zijn werk kan doen. Beide rollen en verantwoordelijkheden spelen op elkaar in. Zonder visie immers geen product en zonder de juiste faciliteiten kan het team zijn werk niet doen. Dit samenspel zorgt voor het creëren van efficiëntie, flow en waarde.

 

Ga aan de slag als Product Owner

Meer weten over de rol van een Product Owner? Bekijk hier ons trainingsaanbod.

Meer weten over de rol van een Scrum Master? Bekijk hier ons trainingsaanbod.


Over de auteur: Renate Cremer

Scrum Master vs Product Owner

Renate is Trainer bij Gladwell Academy. Zij is gecertificeerd Scaled Agile Program Consultant en daarmee bevoegd tot het doceren en examineren van alle Scaled Agile courses. Haar interesse in menselijk gedrag, ontwikkeling en groei vindt zijn oorsprong in een achtergrond als arbeid en organisatie psycholoog en specialisatie in Training & Development.