Klachtenprocedure

1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Gladwell Academy. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-) deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-) deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

 

2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Gladwell Academy kenbaar gemaakt te worden onder vermelding van “klacht”.

 

Gladwell Academy
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Of per e-mail naar: info@gladwellacademy.com

 

Gladwell Academy neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Gladwell adviseert de deelnemer daarom om de klacht aangetekend te versturen dan wel om een e-mail ontvangstbevestiging te vragen. De (aspirant-) deelnemer geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-) deelnemer van de training of opleiding, de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

 

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Gladwell Academy zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen. U kunt hiervoor bellen met de Project Coördinator of Hoofddocent op 020-2402244. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

 

3. Privacy

Een klacht zal door Gladwell Academy altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

4. Bevestiging klacht

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor Gladwell Academy BV. de klacht worden binnen 14 dagen behandeld, met een (mogelijk) uitsteltermijn van 14 dagen.. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. De bewaartermijn van de klacht is 2 jaar.

 

5. Geschillenregeling

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Hiervoor schakelen wij een derde onafhankelijk persoon in. Het oordeel van deze derde onafhankelijke persoon is bindend, eventuele consequenties worden door Gladwell Academy snel afgehandeld.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

 

 

Deze website slaat cookies op uw computer op.
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u met onze website omgaat en stellen ons in staat u te herinneren.
We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring en voor analyse en statistieken over onze bezoekers zowel op deze website als in andere media te verbeteren en aan te passen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Als u weigert, wordt uw informatie niet bijgehouden wanneer u deze website bezoekt. Een enkele cookie zal in uw browser worden gebruikt om te onthouden dat uw voorkeur niet wordt bijgehouden.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken wij de volgende technisch vereiste cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

We gebruiken WooCommerce als een shopping-systeem. Voor het verwerken van kaarten en bestellingen worden 2 cookies opgeslagen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Weiger alles
Accepteer alles