Taken van een Scrum Master

De taken van een Scrum master

De Scrum master is een van de drie rollen binnen Scrum. De Scrum master ademt het Agile werken en het Scrum proces. Dit teamlid heeft oog voor het development team en signaleert blokkades. Vanuit een coachende rol speelt de Scrum master in op de ontwikkeling van de individuele teamleden en de organisatie. Dit is een van de taken van een Scrum master. Het hebben van een goede Scrum master kan een team dan ook maken of breken.

Scrum Master rol

Er horen nog vele andere taken bij deze rol. Elke dag ziet er anders uit, afhankelijk van de fase waarin het team zit en het moment in de sprint. Het noemen van alle deel- en sub-taken is bijna onmogelijk. Om wel recht te doen aan deze rol lichten we de volgende elementen uit:

  • Om te beginnen is een Scrum master de ambassadeur van de Agile werkwijze
  • De Scrum master signaleert teamdynamiek en de invloeden van buitenaf
  • Ten slotte is de Scrum master een coach, op individueel, team en organisatieniveau

 

Scrum Master in de praktijk

Bekijk ook eens onze Whitepaper over het Agile team.
Hierin leggen wij de rol van de Scrum Master nog beter uit!
Download hier de Whitepaper over de Scrum Master

Ambassadeur van het Agile gedachtegoed

Starten met Scrum brengt onzekerheid mee. Hoe gaan we met Agile werken om? Wat betekent het voor mijn rol, mijn team en werkzaamheden. Scrummen is de controle loslaten, en vervolgens slechts in korte tijdsblokken vooruitkijken. In deze fase zijn de taken van een Scrum Master erg belangrijk. De Scrum master zorgt dat het proces in goede banen loopt. Zo is er een viertal aan officiële Scrum events die de Scrum master faciliteert. Hierbij let de Scrum master op een correct verloop van structuren, dat het team de werkwijze naleeft en focus heeft op waarde leveren. Over tijd zal het team hierin groeien en wordt het meer volwassen. De hulp van de Scrum master zal in verloop van tijd veranderen en zo mogelijk afnemen.

 

Taken van een Scrum Master

  • De Scrum master ondersteunt de Product owner; in het zetten van sprintdoelen, met technieken om de product backlog te ordenen, in facilitatie van scrum events en meer.
  • De Scrum master ondersteunt het development team; in zelfsturing en organisatie, bij het overwinnen van blokkades, in facilitatie van de events en meer.
  • De Scrum master ondersteunt de bredere organisatie; bij de implementatie van scrum, in een acceptatie en adoptie van scrum en meer.

 

Een Scrum master ziet alles

Taken van een Scrum Master
Taken van een Scrum Master

De Scrum master observeert alles wat er om en in het team gebeurt. De Scrum master heeft dan ook ruimte in de agenda om afstand te nemen van het team en te kijken naar het proces. Het signaleren van pijnpunten of blokkades is niet hetzelfde als het oplossen ervan. Sterker nog, dit doet de Scrum master liever niet! Een Scrumteam is en blijft namelijk een zelf organiserend team. De Scrum master zal het team dan ook stimuleren de actiepunten zelf op te laten pakken. Voorwaarde is dat het team het maken van het product als eerste focus heeft.


“Dan is er natuurlijk nog een hele wereld buiten het Scrum team:”


Hoe staat het team in de organisatie. Hoe werken ze samen met de Product owner? Hoe gaat de Product owner met het team om? Is er onduidelijkheid over het proces? De Scrum master zorgt continue voor duidelijkheid over het proces zodat iedereen begrijpt wat en waarom de dingen gedaan worden.

 

Coach op continue groei

De Scrum master stimuleert constante groei binnen het team, dit brengt de teamleden in ontwikkeling. Er zijn twee elementen aan de coachende rol, het gaat over het scrum proces en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De Scrum master spreekt frequent met de teamleden en weet wat er speelt. Een team dat goed afgestemd is en gemotiveerd is om zijn werk te doen, zal het meest efficiënt werken. Hoe kan de Scrum master deze taak faciliteren? Door het werk uitdagend te maken, een prettige team sfeer en goede werkcontext te faciliteren. Dit zijn precies de onderwerpen waarbij de Scrum master een rol speelt. Door de juiste vragen te stellen aan het team en in te spelen op bewegingen en dynamiek van de organisatie.

 

“In totaal een heel divers pakket aan taken en verantwoordelijkheden.” De Scrum master heeft veel invloed op het team en de processen. En dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Verder leren en lezen? Pak de Scrum Guide erbij! Een mooie functie, de Scrum master, als spin in het web binnen een team.

 

Meer lezen?
Heeft u de blog: de taken van een Scrum Master als waardevol ervaren? Wij hebben meerdere blogs geschreven over dit onderwerp. Bekijk ze hier:

Blog: Wat is Scrum?

Blog: Wat is Agile?

 

Interesse?:

Bent u enthousiast geworden om Scrum Master te worden en de ambassadeur te zijn van het Agile werken in uw organisatie? Bekijk ons aanbod en wellicht zien we u bij de eerst volgende Scrum Master in de Praktijk!

 


OVER DE AUTEUR: RENATE CREMER

Renate is Trainer bij Gladwell Academy.

Renate is gecertificeerd Scaled Agile Program Consultant en daarmee bevoegd tot het doceren en examineren van alle Scaled Agile courses:  SAFe Agilist (SA), SAFe Practitioner (SP), SAFe PM/PO (SPMPO), SAFe Scrum Master (SM).  Daarnaast is ze bevoegd tot het doceren, faciliteren en examineren voor Agile Scrum Foundation (Exin), Professional Product Owner (PSP01), Professional Scrum Master (PSM1) van Scrum.org en is DISC gecertificeerd. Haar interesse in menselijk gedrag, ontwikkeling en groei vindt zijn oorsprong in een achtergrond als arbeid en organisatie psycholoog en specialisatie in Training & Development.