De opbouw van het BiSL framework

Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van een goede informatievoorziening. Net als Human Resources, Marketing of Financiën is ook de Informatievoorziening een apart vakgebied met eigen, specifieke processen, rollen en verantwoordelijkheden. Het Business Information Services Library (BiSL) framework is ontwikkeld om vanuit de gebruikersorganisatie meer grip te krijgen op de inrichting en besturing van de informatievoorziening. Het is een standaard die op alle niveaus handvatten biedt om het Business Informatie Management binnen een organisatie naar een hoger plan te tillen.

 

Het begint bij een informatiestrategie

Op strategisch niveau worden drie procesclusters met richtinggevende processen onderkend:

  • In het cluster informatiestrategie staat de vraag centraal: “hoe ziet de informatievoorziening er op lange termijn uit?”
  • Het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden binnen de informatievoorziening. Hierover worden afspraken gemaakt met de verschillende stakeholders zoals gebruikers, ketenpartners, interne en externe leveranciers etc.
  • Het laatste cluster bevat een aantal verbindende processen die ervoor te zorgen dat er goede afstemming en communicatie is over de informatiestrategie. Het doel is dat de strategie overal in de organisatie doordringt zodat iedereen op één lijn zit en snapt waar de organisatie naartoe wil.

 

Hoe gaan we de informatiestrategie uitvoeren?

Wanneer de informatiestrategie eenmaal vaststaat, moet die vertaald worden in concrete doelstellingen. In het BiSL framework is op tactisch niveau een cluster met sturende processen gedefinieerd. Hierin worden mensen en middelen aan de verschillende afdelingen en domeinen toegewezen zodat de centrale organisatie grip kan houden op zaken als planning, budget, kwaliteit, contracten en servicelevels.

 

Het echte werk!

De processen op operationeel niveau zijn uitgewerkt in drie clusters:

Het eerste cluster gebruiksbeheer is gericht op:

  1. Gebruikersondersteuning: Hieronder valt onder meer de helpdesk, opleidingen etc.
  2. Beheren bedrijfsinformatie: Het onderhouden van stamgegevens, het bewaken van de datakwaliteit en het leveren van aanvullende (management) informatie
  3. De operationele ICT-aansturing

 


Het cluster functionaliteiten beheer houdt zich bezig met changes in de informatievoorziening. Dat gebeurt in vier stappen:

  1. Het formuleren van de eisen en wensen vanuit de gebruikersorganisatie: wat is het probleem en aan welke eisen moet de oplossing voldoen?
  2. De impact bepalen van een change qua kosten, geld, werkwijze ed. Hoe ziet de kosten/baten analyse eruit?
  3. Het testen en accepteren van de gerealiseerde wijzigingen.
  4. Het voorbereiden van de implementatie. Hier valt onder meer het opleiden van gebruikers, het maken van afspraken over beheer en het afstemmen met externe partijen.

 

 

Tussen de aandachtsgebieden gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer onderscheidt BiSL framework ook nog een aantal activiteiten op het gebied van Wijzigingenbeheer en Transitie.

 

Conclusie

Het BiSL framework is een zeer volledige en consistente set van richtlijnen en best practices, maar het is geen standaard die een organisatie klakkeloos kan overnemen. Daarvoor is het te uitgebreid en complex. BiSL biedt een gemeenschappelijk begrippenkader met allerlei best practices, maar het is aan Functioneel Beheer en Informatie Management zelf om te bepalen welke processen relevant zijn en hoe ze daar invulling aan kunnen geven. De mate waarin BiSL wordt toegepast, is dus helemaal afhankelijk van de organisatie en de omgeving waarin men opereert.

 


Meer weten?

Wil je meer weten over BISL? Ben je benieuwd wat het precies inhoudt en hoe je de werkwijze kunt inzetten binnen je organisatie? Tijdens onze Functioneel beheer 3.0 training vertellen we er alles over. Neem contact op voor meer informatie.