Blog

Seminar: Op weg naar een high performance overheid!

Overheidsorganisaties zijn momenteel druk bezig met hun streven te transformeren naar een gezamenlijk effectieve, efficiënte en wendbare digitale overheid. Dit is geen gemakkelijke weg en op deze weg komen we allemaal dezelfde grote vraagstukken en tegengestelde eisen tegen: verbindend en draagvlak creërend versus daadkrachtig en besluitvaardigheid standvastig de koers vasthoudend versus flexibel manoeuvrerend een duidelijke organisatiestructuur neerzettend versus werkend in een... Lees meer

Team Coaching #1: Taking one for the Team

With a series of articles I’m offering practical guidance to unlock the intrinsic motivation of knowledge workers. According to motivational theory, carrot and stick won’t bring more success. Yes, we need enough payment to get money off the table but furthermore, knowledge workers need some space to decide for themselves -autonomy, a path of professional growth –mastery, and clarity about their added value to the whole –purpose. Let’s start at the beginning. What percentage of your... Lees meer

SAFe Leadership Day

            March 10th 2017, Amsterdam, National Maritime Museum Increasingly, large corporations enjoy the benefits of start-ups while not being hampered by their impediments. Agile ways of working foster a ‘can do’ mentality of self-organizing co-located teams. Yet, as Agile teams turn projects into success, corporations like to scale the benefits, which in turn leads to a new set of challenges and constraints. Only leaders can change the system, and in scaling Agile... Lees meer

Medewerkers worden enthousiaste ondernemers

In het verleden werden beslissingen centraal genomen en werden mensen centraal aangestuurd. Ze werden verteld wat te doen en zelfs wanneer, waar en hoe ze dat moesten doen. “Zo raken mensen nooit geïnspireerd tot bijzondere daden”, stelt Eelco Rustenburg, partner bij Blinklane Consulting en Gladwell Academy. “Geef je een team van medewerkers echter een missie, een doel, een droom en de verantwoordelijkheid om die droom te realiseren, dan ontstaat betrokkenheid en gaat de moraal omhoog.... Lees meer

Beter, sneller en relevanter veranderen

Waar het voorheen soms anderhalf jaar duurde voordat een idee tot uitvoering kon worden gebracht, is het in organisaties met een agile werkwijze mogelijk om binnen een maand een compleet nieuwe homepage live te zetten. Dit zag Gladwell gebeuren bij een grote verzekeraar met agile teams. “Als je multidisciplinair werkt, kun je heel snel tot goede resultaten komen”, vertelt Niels Groen, trainer bij Gladwell Academy en Senior Consultant bij BlinkLane Consulting. “Voorwaarde is wel dat de... Lees meer

Agile Consortium conference

This conference took place at KBC Bank in Brussels on Thursday, February 23d. The speakers invariably addressed the social cooperative aspect of Enterprise Agility elaborating on practical usage of Sociocracy and multiple ways of looking at organizing and the organization. We focussed attention on three talks, namely: Organisational development by Jaap Peters, Sociocracy 3.0 by James Priest, and Complexitools by Niels Pflaeging. Together they form a train of thought on what the... Lees meer

Scaled Agile: de ‘Agile mind’ voor de ‘corporate body’

Over Agile en Scrum is het hosanna de afgelopen jaren flink hard gezongen – en terecht. Achter de Agile filosofie en de Scrum methode gingen een wendbaarheid en een doelmatigheid schuil die een frisse bries waren voor het frustrerend starre projectmanagement van toen.   Inmiddels zijn we echter bijna twintig jaar verder. Vooral bij grote corporates is er terughoudendheid om Agile grootschalig door te voeren, omdat een teveel aan Scrumteams in implementaties tot problemen kan... Lees meer

Maak verschil

Lessen uit het bedrijfsleven Laat Nederland economische kansen liggen doordat het openbaar bestuur niet optimaal functioneert? Naar die vraag heeft de Studiegroep Openbaar Bestuur onderzoek gedaan. Zij publiceerde haar resultaten in het rapport ‘Maak Verschil’. De Studiegroep Openbaar Bestuur noemt in haar rapport drie ontwikkelingen binnen de Nederlandse economie, waaruit opgaven voor het openbaar bestuur voortvloeien: regionalisering, toenemende onzekerheid en verwevenheid.... Lees meer

How Social Innovation Contributes to Digital Transformation Through Serious Play

Do you acknowledge that it is time to make a move? Are you searching for ways to get more autonomy so that you and your colleagues can collaborate towards success? Do your colleagues behave more like a player or a pawn? Here’s how Social Innovation contributes to Digital Transformation through serious play! You are as much co-responsible for the success within your organization as you are empowered. Your management wants to tag along on the next improvement wave in the market. They will... Lees meer

De balans van 1 jaar Bureau ICT-Toetsing

Het Bureau ICT-toetsing, dat ruim een jaar geleden is ingesteld op advies van de commissie-Elias, begint tanden te krijgen. Bij de eerste toetsen waren de adviezen nog niet erg vernieuwend. Maar het bureau blijkt toch een hond te zijn die kan bijten. Zijn kritiek wordt inmiddels door politieke eindverantwoordelijken serieus genomen.     Bureau ICT-Toetsing (BIT) In september 2015 startte het Bureau ICT-Toetsing (BIT) met de eerste toetsen op grote... Lees meer

Pin It on Pinterest