Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Na aanmelding voor een training of opleiding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail met het bedrag van de training of opleiding. De factuur wordt direct met de bevestigingsmail meegezonden. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan na het ontvangen van de factuur en uiterlijk vóór aanvang van de training of opleiding. Deelname aan de training of opleiding is pas gegarandeerd, als het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Gladwell Academy BV is bijgeschreven.

Annuleringsvoorwaarden

Als de training of opleiding niet doorgaat, wordt de deelnemer hiervan per email of telefonisch op de hoogte gebracht. Dit gebeurt uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de training. Bij annulering van de training of opleiding door Gladwell Academy, biedt Gladwell Academy de deelnemer een alternatieve datum en/of locatie aan. Gaat de deelnemer hiermee akkoord, dan houdt Gladwell Academy de inschrijving aan voor deze nieuwe datum/data. Hiervan ontvangt de deelnemer van Gladwell Academy een nieuwe bevestiging.Gaat de deelnemer niet akkoord met het geboden alternatief, dan wordt de deelname kosteloos geannuleerd en wordt het bedrag van de inschrijving binnen 2 weken teruggestort.

Wijzigingen of annulering door de deelnemer zijn kosteloos mogelijk tot uiterlijk 14 dagen na de inschrijving. Na deze termijn is het niet mogelijk kosteloos te wijzigen en worden daarvoor de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering brengen wij € 175- administratiekosten in rekening.
  • Bij annulering tussen 8-6 weken voor aanvang van de training of opleiding brengen wij 50% van de inschrijvingsprijs in rekening.
  • Bij annulering tussen 5-3 weken voor aanvang van de training of opleiding brengen wij 75% van de inschrijvingsprijs in rekening.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training brengen 100% van de inschrijvingsprijs in rekening.

Dit geldt niet wanneer de deelnemer wordt vervangen door een collega. Dit blijft mogelijk tot op de (eerste) dag van de training. In alle andere (uitzonderings-) situaties, waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien, wordt de beslissing door de directie van Gladwell Academy worden genomen.