Agile Coach

Navigeer binnen deze pagina:

Wat is een Agile Coach?

De Agile Coach houdt zich niet bezig met één team. Hij of zij werkt aan de adoptie en inbedding van Agile principes doorheen de gehele organisatie: op individueel, op team-, afdeling- en managementniveau. Als een ‘vliegende keeper’ gaat de Agile Coach daarheen waar het Agile werken een zetje nodig hebben: bij de opstart van nieuwe teams, in de transformatie naar Agile werken, bij conflicten, als verwachtingen tegenvallen. Lees verder over de rol van de Agile Coach.

Agile Coach of Scrum Master?

“Waarom hebben wij een Agile Coach nodig? We hebben toch al een Scrum Master voor elk team?” Zeker: de meest bekende rol in een Agile organisatie is de Scrum Master. Hij of zij houdt zich vooral bezig met Scrum-processen in één team: Kan iedereen in mijn team vooruit? Hoe verhoudt deze sprint zich tot onze backlog?

Echter, de Agile Coach is geen onderdeel van een bepaald Scrum team. Hij heeft een onafhankelijke rol en zal meerdere teams en/of het management coachen. De focus van de Agile Coach ligt niet op het begeleiden van de individuele teamleden of teams, maar op de implementatie van een Agile werkwijze in de organisatie als geheel. Lees verder over de verschillen tussen Agile Coach en Scrum Master.

null
Whitepaper Agile coaching
In deze kostenloze whitepaper leest
u alles over de Agile Coach.

Download whitepaper

Verschillende coaching stijlen

 • Co-active Coaching

  Het Co-active coachen is een benadering die door CTI International is samengesteld. Het vindt een evenwicht tussen zelfbewustzijn, een vloeiende omgang met relaties, en doortastend optreden om een omgeving te scheppen waarin mensen in hun kracht komen te staan, in verbinding met anderen en succesvol in wat voor hen relevant is.

  Het “Co-” duidt op het belang van de relatie, de verbinding, de intimiteit van het samenwerken. Het vraagt de coach nieuwsgierig te zijn, te luisteren, te nuanceren, ruimte te geven, aan te voelen en te voeden. Het “Active” wijst op krachtig optreden, richting geven, op actie en zichtbaarheid. Het vraagt ons moedig te zijn, helder en overtuigd op te treden, verantwoordelijkheid te nemen en doelen te stellen.

 • Provocative Coaching

  Provocative coaching is een uitdagende, stevige coaching-stijl die de prikkelende confrontatie afwisselt met bevrijdende humor en relativering. De wortels van deze stijl liggen in de provocative therapy, een stroming uit de psychotherapie. Het idee is dat mensen heus tegen een stootje kunnen: het schudt ze wakker en maakt ze weerbaar. Wil je ze boven zichzelf doen uitstijgen, hemel ze dan juist niet op; confronteer ze met zichzelf en daag ze uit. Elementen van reverse psychology spelen een rol: ‘wil je de ezel voorop laten lopen, trek ‘m dan aan z’n staart’.

 • Positive Psychology Coaching

  Een bij uitstek bevestigende, bemoedigende coaching-stijl. De focus ligt op levensgeluk en optimaal functioneren, op zingeving en betekenis. De coach vergroot de aspecten die als positief ervaren worden; wijst coachees op wat hen bindt en overeen komt. Men is optimistisch en constructief, en zoekt graag naar een harmonieuze oplossing voor problemen.

 • Gestalt Coaching

  Gestalt-therapie is een oude, destijds revolutionaire stroming in de psychotherapie. Het Duitse woord ´Gestalt´ betekent ´geheel´ of ´constructie´, en deze stijl is dan ook bij uitstek holistisch en inclusief. Alles kan een rol spelen in je analyse: persoonlijkheid, gedrag, omgeving, geest. Het principe gaat ervan uit dat iemand zich het fijnste voelt als hij of zij mag zijn wat hij ten diepste is, en vooral niet hoeft te zijn wat hij niet is.

Het belang van een goede Agile Coach opleiding

Hoe kunt u weerstand ombuigen? Hoe creëert u draagvlak binnen alle lagen van de organisatie? Hoe zorgt u ervoor dat de teams scherp blijven en het management aangehaakt blijft? Om een professionele Agile Coach te worden, is het dan ook raadzaam een goede opleiding te volgen. Lees verder over het belang van een goede Agile Coach opleiding.

Abonneer op ons YouTube kanaal

Case study

Bekijk hoe Nationale Nederlanden haar Agile coaches inzet.

Scrum Master

Het succes van een Scrum team hangt voor een groot deel af van een Scrum Master. U maakt als Scrum Master onderdeel uit van het team, maar toch heeft u complexe aanvullende verantwoordelijkheden. Meer info

Product Owner

De rol van Product Owner is bijzonder veeleisend. U bent verantwoordelijk voor het budget, stelt prioriteiten vast en bepaalt zo aan welke items gewerkt worden. Om een succesvolle Product Owner te worden, zijn analytische skills en een goede kennis van Agile nodig. Meer info

Agile Coach

Uw focus als Agile Coach ligt bij de implementatie van de Agile werkwijze door de gehele organisatie. In tegenstelling tot de Scrum Master bent u geen onderdeel van een Scrum team maar coacht u meerdere teams en het management. Meer info

Het Scrum team

Het Scrum team is multidisciplinair samengesteld en verantwoordelijk voor het afleveren van het product aan het einde van elke sprint. De teamleden zorgen ervoor dat het product voldoet aan de wensen van de klant en dat het binnen de sprint wordt geproduceerd. Meestal bestaat het team uit 3 tot 9 personen, die zichzelf organiseren. Het team doet al het werk aan het product: de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, de testen en de documentatie.

Relevante trainingen

Welke opleiding past bij u?

Onze opleidingsadviseur kan u van advies voorzien

Marianne Noiman helpt u graag verder als het om opleidingen gaat.
U kunt haar op de volgende manieren bereiken:

t: +31 (0)6 46 143 404

e: marianne.noiman@gladwellacademy.com

Tips voor de Agile Coach

 • Wees op de hoogte van alle Agile methodes
 • Blijf open staan voor nieuwe tools, technieken en inzichten
 • Win het vertrouwen van de teams die je coacht
 • Maak openlijke of onderhuidse spanningen bespreekbaar
 • Focus op dingen die goed gaan. Veranderen kost tijd!

Lees verder over de eigenschappen van een Agile Coach.

Lees verder in deze blogs

Volg een workshop

Deze workshop is in Amsterdam geheel kostenloos te volgen. Een middag waarin u de basis over Agile coaching leert.